اعتماد و امنیت

 

هومسا بهترین میزبانها را به شما معرفی می‌کند.

 

تأیید هویت

مهمانان و میزبان ها، هویت خود را با بارگذاری کارت ملی (برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط تصویر به قسمت تکمیل پروفایل کاربری بروید)، تایید ایمیل و شماره تلفن همراه تأیید می‌کنند.

مشخصات و نظرات

مهمانان یا میزبانان را از طریق اطلاعات پروفایل کاربریشان و نظرات سایر کاربران بشناسید.

پیام رسانی

از طریق سیستم ارسال پیام ما در سایت، با میزبانان و مهمانان در ارتباط باشید و اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنید.