درخواست رزرو

250,000 تومان /
هر شب
در ماه
قیمت ایام خاص
تاریخ ورود
تاریخ خروج
لطفا تاریخ ورود و خروج را انتخاب کنید. لطفا تعداد مهمانان را انتخاب کنید.
تاریخ‌‌های موجود و هزینه اقامت به ازای هر شب را وارد کنید.
ثبت درخواست رزرو رایگان است
User Profile Image
علی برقی
کد اقامتگاه: 12214

اجاره ویلا کردان

البرز ، کوهسار
 • ویلا - 1 خوابه
  دربست
 • 1 نفر ظرفیت استاندارد
  به علاوه 5 نفر اضافه
 • تخت
 • Jeya

درباره اقامتگاه

داخل شهرک خصوصی با درب ریموتی
فوتبال دستی
نزدیک مرکز شهر
حیاط بزرگقوانین صاحبخانه

ساعت خروج : منعطف
ساعت ورود : منعطف
استعمال دخانیات مجاز است
امکان برگزاری جشن وجود دارد
ورود حیوانات خانگی مجاز است

تقویم و قیمت

قیمت هر نفر اضافه : تومان 50000
تخفیف به ازای 2 شب اقامت : 15 درصد

مرداد 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 28 تیر
  ریال 250
 • 29 تیر
  ریال 250
 • 30 تیر
  ریال 250
 • 31 تیر
  ریال 250
 • 1 مرداد
  ریال 495
 • 2 مرداد
  ریال 495
 • 3 مرداد
  ریال 495
 • 4 مرداد
  ریال 250
 • 5 مرداد
  ریال 250
 • 6 مرداد
  ریال 250
 • 7 مرداد
  ریال 250
 • 8 مرداد
  ریال 495
 • 9 مرداد
  ریال 495
 • 10 مرداد
  ریال 570
 • 11 مرداد
  ریال 250
 • 12 مرداد
  ریال 250
 • 13 مرداد
  ریال 250
 • 14 مرداد
  ریال 250
 • 15 مرداد
  ریال 0
 • 16 مرداد
  ریال 0
 • 17 مرداد
  ریال 0
 • 18 مرداد
  ریال 0
 • 19 مرداد
  ریال 250
 • 20 مرداد
  ریال 250
 • 21 مرداد
  ریال 250
 • 22 مرداد
  ریال 495
 • 23 مرداد
  ریال 495
 • 24 مرداد
  ریال 495
 • 25 مرداد
  ریال 250
 • 26 مرداد
  ریال 250
 • 27 مرداد
  ریال 250
 • 28 مرداد
  ریال 250
 • 29 مرداد
  ریال 495
 • 30 مرداد
  ریال 495
 • 31 مرداد
  ریال 495

قیمت به هزارتومان می باشد

تخفیف دار

شهریور 1399  

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
 • 1 شهریور
  ریال 250
 • 2 شهریور
  ریال 250
 • 3 شهریور
  ریال 250
 • 4 شهریور
  ریال 250
 • 5 شهریور
  ریال 570
 • 6 شهریور
  ریال 570
 • 7 شهریور
  ریال 570
 • 8 شهریور
  ریال 570
 • 9 شهریور
  ریال 570
 • 10 شهریور
  ریال 250
 • 11 شهریور
  ریال 250
 • 12 شهریور
  ریال 495
 • 13 شهریور
  ریال 495
 • 14 شهریور
  ریال 495
 • 15 شهریور
  ریال 250
 • 16 شهریور
  ریال 250
 • 17 شهریور
  ریال 250
 • 18 شهریور
  ریال 250
 • 19 شهریور
  ریال 495
 • 20 شهریور
  ریال 495
 • 21 شهریور
  ریال 495
 • 22 شهریور
  ریال 250
 • 23 شهریور
  ریال 250
 • 24 شهریور
  ریال 250
 • 25 شهریور
  ریال 250
 • 26 شهریور
  ریال 495
 • 27 شهریور
  ریال 495
 • 28 شهریور
  ریال 495
 • 29 شهریور
  ریال 250
 • 30 شهریور
  ریال 250
 • 31 شهریور
  ریال 250
 • 1 مهر
  ریال 250
 • 2 مهر
  ریال 495
 • 3 مهر
  ریال 495
 • 4 مهر
  ریال 495

قیمت به هزارتومان می باشد

م.ت : میلیون تومان

قیمت به هزارتومان می باشد تخفیف دار